Logo i menu dla Cafe Kadra. Jest to przestrzeń do spotkań młodej kadry zaangażowanej w Sekcji Rodzin KIK w prowadzenie plemion. Spotkania w swobodnej atmosferze przy herbacie i smakołykach służą integracji, wymianie doświadczeń i zdobywaniu wiedzy przydatnej w kadrowej aktywności.

Leave a Reply